Tapahtuman säännöt

1. Tapahtumaan osallistuminen edellyttää vähintään 18 vuoden ikää.

2. KesäAATU on etätapahtuma ja tarkoituksena on suorittaa tutkinto turvallisesti suoritushetkellä voimassa olevien suositusten mukaisesti.

3. Tutkinnon suorittaminen ja etätapahtumaan osallistuminen edellyttää voimassa olevien koronasuositusten noudattamista. Dokumentaatio, jossa selkeästi rikotaan suosituksia, hylätään automaattisesti.

4. Hylättyä suoritusta voi paikata tapahtuma-ajan puitteissa.

5. Suorituksia arvioi ja tutkintoja myöntää tapahtumaa järjestävän tahon jäsenistä koostuva tuomaristo.

6. Tuomaristolla on oikeus hylätä suoritus, mikäli se rikkoo näissä säännöissä mainittuja reunaehtoja tai yleistä lakia ja järjestystä tai on näiltä tai muilta osin täysin tai osittain muuten sopimaton. Tulkinta- ja päätäntävaltaa käyttää näissä tapauksissa tuomaristo. Päätöksistä ei voi valittaa.

7. Tutkintoa ei tarvitse saada kasaan päivässä! Riittää, että suoritus on dokumentoitu ja toimitettu lipusta löytyvien ohjeiden mukaisesti ennen tutkintoajan päättymistä. 31.7. ehtii vielä, 1.8. on liian myöhään.

8. Enintään 2 tutkintoa per osallistuja.

9. Dokumentaation tulee olla selkeä ja suoritus selvästi tulkittavissa.

10. Tuomaristolla tulee olla pääsy dokumentaatioon 31.8. asti. Jos siis lataat dokumentaatiosi esim. sosiaalisen median tilille, varmista, että kuvasi ovat julkisia!

11. Tutkinnon myöntämisestä tai puutteellisista suorituksista pyritään ilmoittamaan osallistujalle henkilökohtaisesti.

12. Tapahtumajärjestäjä ja tuomaristo pyrkii arvioimaan suoritukset ja myöntämään tutkinnot elokuun 2021 aikana. Tutkintomerkki postitetaan mahdollisimman pian tutkintoajan päättymisen jälkeen.

13. Jokaisen nautittavan virvokkeen tulee olla selkeästi eriävä petkuhuiputuksen estämiseksi. Sama virvoketyyppi on ok, sama juomapakkaus ei. 

  • NÄIN: Tutkintojuomina eri valmistajan samantyyppisiä juomia, saman valmistajan erilaisia juomia ja/tai erilaisia drinkkejä.
  • EI NÄIN: Useampi kuva saman valmistajan samasta juomasta.
  • EI NÄINKÄÄN: Useampi samanlainen drinkki erilaisista juoma-astioista.

Juomien erilaisuus on pystyttävä todentamaan esimerkiksi nauttimalla juomat alkuperäispakkauksista (tölkki, pullo jne.).

14. Tutkinnon voi suorittaa osittain tai kokonaan alkoholittomilla tai alkoholipitoisilla juomilla.

15. Epäselvissä tilaneissa ota yhteys tapahtumaa järjestävään tahoon. Yhteystiedot löytyvät alempaa.

16. Tapahtumaan osallistuessa hauskaa pidettäköön.